Cennik

Cennik

PODSTAWOWE USŁUGI KSIĘGOWE

(podane ceny nie zawierają VAT – Biuro korzysta ze zwolnienia na podst. art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT)

 Ilość dokumentów miesięcznie

Księga Przychodów i Rozchodów

 Księga Przychodów   i Rozchodów + VAT

Księgi Handlowe (pełna księgowość) / Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów dla NGO  bez VAT **

Księgi Handlowe (pełna księgowość) spółek

 1 – 10

 160 zł.

 220 zł.

 0 zł. * / 249 zł.

490 zł.

 11 – 25

 180 zł.

 350 zł.

 350 zł.

 620 zł.

 26 – 50

 290 zł.

 490 zł.

490 zł.

 750 zł.

 51 – 100

 420 zł.

 650 zł.

720  zł.

 980 zł.

 101 – 250

 590 zł.

 820 zł.

990 zł.

 1.350 zł.

* przy liczbie dokumentów nie przekraczającej 10 szt. w miesiącu, opłata w wysokości 320 zł. pobierana jest dopiero w momencie przekroczenia tej liczby niezależnie od okresu w jakim to nastąpiło (dot. organizacji w pierwszym roku działalności)

** dla organizacji będących czynnymi płatnikami VAT, cena ustalana indywidualnie

PODSTAWOWE USŁUGI KADROWE I PŁACOWE

(cena od osoby)

Płace Kadry Płace + Kadry SOD (obsługa dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych)
25 zł. 15 – 35 zł. 25 – 45 zł. 35 zł. lub 20 zł. jeśli doliczane do obsługi kadrowej/płacowej

Warunki umowy i płatności

  • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dla każdej ze stron.
  • Za sporządzenie bilansu pobieramy opłatę w wysokości jednomiesięcznej średniej opłaty za rok, za który sporządzany jest bilans, jednak nie mniej niż 350 zł.
  • Biuro zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Biuro zobowiązuje się do poinformowania o planowanych zmianach w cenniku z zachowaniem dwumiesięcznego okresu.

UWAGA! Podane ceny nie zawierają VAT.

Biuro aktualnie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT.

Od stycznia 2022, do podanych wyżej cen będzie doliczany podatek od towarów i usług – stawka 23%.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem omówienia szczegółów współpracy
tel. 42 632 08 66 lub 513 724 150 pn – pt 9.00 – 15.00; e-mail: ksiegowosc@pomost-lodz.org

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji – nie stanowi ona oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych