O nasNasze biuro rachunkowe jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia POMOST- organizacji pożytku publicznego działającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (więcej o Stowarzyszeniu przeczytaj na stronie: pomost-lodz.org )

Biuro zostało stworzone na podstawie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości jednostki macierzystej – Stowarzyszenia, które powstało w 2000r. i od kilkunastu lat rozlicza dotacje o wartości kilkuset tysięcy złotych rocznie, korzysta z mechanizmu 1%, rozlicza dofinansowanie zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych, prowadzi statutową działalność odpłatną i nieodpłatną a także własną działalność gospodarczą.

Osoby zatrudnione posiadają kompetencje nie tylko do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych ale również do rozliczania osób prowadzących własną działalność gospodarczą ewidencjonowaną w Książce Przychodów i Rozchodów.
Pracujemy na profesjonalnych programach księgowych (Ognik, TaxPro, enova).

Posiadamy ubezpieczenie OC.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 🙂
Ewa Nowaczyńska

Księgowa – wykształcenie wyższe z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości (mgr UŁ), ponadto absolwentka kursów organizowanych przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, specj ds kadrowych (ukończony kurs prac. działu kadr i płac), specj. ds rozliczeń z wieloletnim doświadczeniem w rozliczaniu grantów, dotacji i innych środków publicznych.

Katarzyna Świątek

Księgowa z wykształceniem ekonomicznym uzupełnionym o kursy dotyczące zagadnień księgowych w organizacjach pozarządowych. Posiada ogromne, wieloletnie doświadczenie w obsłudze organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.